Đề đầu đuôi Miền Bắc Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :16-04-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
16-04-20
31-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9289
30-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt271
29-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề298
28-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5250
27-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5282
26-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5299
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề258
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề279
23-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt253
22-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2287
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2260
20-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3281
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề269
18-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề293
17-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt250
16-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề252
15-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề259
14-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề272
13-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1251
12-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5293
11-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt271
10-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4255
09-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7296
08-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt260
07-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề285
06-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4293
05-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề280
04-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề254
03-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3292
02-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt275
01-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5250
29-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt277
28-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề268