Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :16-04-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-04-20 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
31-03-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
230
30-03-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 0 Cà Mau
268
29-03-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang
238
28-03-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
258
27-03-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
237
26-03-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
285
25-03-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đầu 4 Sóc Trăng
237
24-03-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
265
23-03-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
240
22-03-20Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
278
21-03-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Long An,
Trúng đầu 3 Bình Phước
245
20-03-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương
256
19-03-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
255
18-03-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng đầu 8 Sóc Trăng
230
17-03-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
239
16-03-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 5 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
245
15-03-20Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
234
14-03-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 0 Bình Phước
241
13-03-20Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đầu 4 Trà Vinh
232
12-03-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng đầu 1 Bình Thuận
254
11-03-20Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
254
10-03-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
240
09-03-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng đầu 0 Cà Mau
238
08-03-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
252
07-03-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
250
06-03-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
261
05-03-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
237
04-03-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Đồng Nai,
Trúng đầu 4 Cần Thơ
255
03-03-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
262
02-03-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
277
01-03-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
242