Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :25-02-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
25-02-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
24-02-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
239
23-02-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa217
22-02-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
247
21-02-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
263
20-02-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
252
19-02-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
264
18-02-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
248
17-02-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
229
16-02-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
229
15-02-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi
251
14-02-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
207
13-02-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
259
12-02-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
234
11-02-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
234
10-02-20TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đầu 4 Phú Yên
228
09-02-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
239
08-02-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
240
07-02-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
269
06-02-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
279
05-02-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
247
04-02-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
236
03-02-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
271
02-02-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Kon Tum258
01-02-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
219
31-01-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
245
30-01-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
242
29-01-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
258
28-01-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 9 Quảng Nam
245
27-01-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
288
26-01-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
271
25-01-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 9 Đắc Nông
269